ERMA Sport als expert vanuit het NEN lid van de Europese sub normcommissie Gymnastic and playing field equipment

Om richting te geven aan onze ambitie om sporten veiliger te maken is ERMA Sport lid van de NEN sub normcommissie CEN/TC 136/WG 22 Working group Gymnastic and playing field equipment. Vanuit dit lidmaatschap zijn wij afgevaardigd als expert vanuit Nederland om ook plaats te nemen in deze Europese sub normcommissie. Op deze manier schrijven wij mee aan nieuwe normen of het aanpassen van bestaande normen. Zo hebben we half december een meeting in Berlijn gehad met de verschillende Europese afgevaardigden en zullen we eind maart naar Lissabon togen om Nederland ook daar te vertegenwoordigen. Op deze manier zijn wij dus altijd op de hoogte van de Europese ontwikkelingen en is de ervaring dat we dit proces ook heel goed kunnen beïnvloeden zodat de normen worden aangepast zodat we er in Nederland ook goed mee kunnen werken.

Wat doet de NEN precies? De NEN onderzoekt in hoeverre normalisatie mogelijk is en er interesse voor bestaat. Zij nodigen vervolgens alle belanghebbende partijen uit om deel te nemen. Een belanghebbende partij kan een producent, ondernemer, dienstverlener, gebruiker, maar ook de overheid of een consumenten- of onderzoeksorganisatie zijn. De afspraken komen op basis van consensus tot stand en worden dan vastgelegd in een document (meestal een norm). Een norm is een vrijwillige afspraak tussen partijen over een product, dienst of proces. Normen zijn geen wetten, maar richtlijnen. Normen hebben een belangrijke functie. Ze bieden de betrokken partijen duidelijkheid over en vertrouwen in producten, diensten of organisaties.

Mochten er ontwikkelingen zijn over de Europese normen voor voetbaldoelen NEN748 (of andere normen die toepasselijk zijn) zullen wij u daar zeker over informeren. Bent u geïnteresseerd in deze materie of wenst u een toelichting hierover, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Onze experts op dit gebied staan u graag te woord.


Sportvelden in Nederland veilig? No way!

Het is de schrik van elke ouder. Zo’n loodzwaar doel dat op het hoofd van je zoon of dochter valt. Toch staan er nog veel van deze gevaarlijke voetbaldoelen op Nederlandse amateurvelden. Veilig is het dus allerminst op de sportvelden. Denk bijvoorbeeld ook eens aan de enorme hoeveelheid stenen dug-outs die nog op veel sportvelden staan en het instortingsgevaar hiervan. Een volgend ongeluk is door gebrek aan regelgeving niet uit te sluiten. 


  • Wat is eigenlijk de aansprakelijkheidspositie van het clubbestuur bij ongevallen?
  • In hoeverre kan een vereniging zich hiervoor verzekeren?
  • Hoe kan je als club inzicht krijgen in hoe veilig je sportpark nu eigenlijk is? 
  • Wat zijn de belangrijkste adviezen om de veiligheid van uw sportpark te waarborgen?


Wij als producent van sportmaterialen willen bijdragen aan een veilige, zorgeloze en innovatieve sportgemeenschap voor iedereen en proberen middels deze pagina meer duidelijkheid te verschaffen over het thema 'Veiligheid op de sportvelden'

1. AANSPRAKELIJKHEID - POSITIE VAN HET BESTUUR

Wie daadwerkelijk verantwoordelijk is voor de veiligheid op sportparken is bij veel mensen onduidelijk. Een essentiële vraag voor verenigingen is: in hoeverre is de club aansprakelijk voor (letsel)schade door onveilig sportmateriaal? Denk hierbij bijvoorbeeld aan het omvallen van een voetbaldoel. 

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid op grond van gevaarzetting richt zich tot degene die een gevaarlijke situatie laat ontstaan of voortbestaan. Neem als voorbeeld het omvallen van een doel met alle gevolgen van dien. Zo’n gevaarlijke situatie zou bijvoorbeeld gelegen kunnen zijn in het feit dat een doel niet stabiel geplaatst is. De aansprakelijkheid op grond van gevaarzetting richt zich in dat geval  tot de eigenaar van de betreffende sportaccommodatie inclusief het doel. Als de vereniging optreedt als exploitant van de sportaccommodatie, zou dat de vereniging kunnen zijn. Een vereniging is een rechtspersoon en dus zelfstandig drager van rechten en plichten. Dit betekent dat iemand die bijv. het doel op zijn hoofd heeft gekregen en daardoor schade lijdt, zich in principe tot de vereniging zal kan richten voor verhaal. 


Voor aansprakelijkheid van bestuurders is niet snel sprake. De bestuurders zijn immers niet eigenaar van een sportaccommodatie, maar dat is de vereniging zelf. Slechts bij (hoge) uitzondering zijn de bestuurders persoonlijk aansprakelijk (bijv. wanneer er sprake is van een faillissement).


Goed om op te merken is dat ‘sport en spel’ als zodanig voor de individuele deelnemers ook een soort ‘risicoaanvaarding’ met zich meebrengt. Bijvoorbeeld een hockeyspeelster die een bal van de tegenstander in het gezicht krijgt waardoor haar bril is beschadigd. In dit soort situaties is geen sprake van aansprakelijkheid van de vereniging. Ook de tegenstander die de bal heeft gespeeld is niet aansprakelijk. Door deel te nemen aan het spel heeft de benadeelde in dit voorbeeld aanvaard dat ook sprake is van een zeker risico dat de sport of het spel met zich meebrengt.

Aansprakelijkheidsverzekering


Een belangrijke vraag is nu in hoeverre kan een vereniging zich hiervoor verzekeren? Welke verzekering moet er dan worden afgesloten? Is dit verplicht of wordt dit geadviseerd? Of ligt dit elders? Het antwoord is vrij helder:


Verenigingen zijn rechtspersonen zoals is aangegeven. Deze verenigingen doen er goed aan zich te verzekeren voor de aansprakelijkheidsrisico's. Dit kan door middel van een aansprakelijkheidsverzekering. Dit is voor de vereniging geen verplichte verzekering, maar wel degelijk aan te raden. Een verzekerde limiet van minimaal €2.500.000,- als maximum per aanspraak en €5.000.000,- is aan te raden.


*Let op: dit is echter een advies! Het is aan te raden om dit met uw eigen verzekeringsspecialist te bespreken.
Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid op grond van gevaarzetting richt zich tot degene die een gevaarlijke situatie laat ontstaan of voortbestaan. Neem als voorbeeld het omvallen van een doel met alle gevolgen van dien. Zo’n gevaarlijke situatie zou bijvoorbeeld gelegen kunnen zijn in het feit dat een doel niet stabiel geplaatst is. De aansprakelijkheid op grond van gevaarzetting richt zich in dat geval  tot de eigenaar van de betreffende sportaccommodatie inclusief het doel. Als de vereniging optreedt als exploitant van de sportaccommodatie, zou dat de vereniging kunnen zijn. Een vereniging is een rechtspersoon en dus zelfstandig drager van rechten en plichten. Dit betekent dat iemand die bijv. het doel op zijn hoofd heeft gekregen en daardoor schade lijdt, zich in principe tot de vereniging zal kan richten voor verhaal. 

Aansprakelijkheidsverzekering

Een belangrijke vraag is nu in hoeverre kan een vereniging zich hiervoor verzekeren? Welke verzekering moet er dan worden afgesloten? Is dit verplicht of wordt dit geadviseerd? Of ligt dit elders? Het antwoord is vrij helder:

Verenigingen zijn rechtspersonen zoals is aangegeven. Deze verenigingen doen er goed aan zich te verzekeren voor de aansprakelijkheidsrisico's. Dit kan door middel van een aansprakelijkheidsverzekering. Dit is voor de vereniging geen verplichte verzekering, maar wel degelijk aan te raden. Een verzekerde limiet van minimaal €2.500.000,- als maximum per aanspraak en €5.000.000,- is aan te raden.

*Let op: dit is echter een advies! Het is aan te raden om dit met uw eigen verzekeringsspecialist te bespreken.

2. CHECKLIST/ RISICOANALYSE

Gezien het feit dat opgelopen schade op de club zelf kan worden verhaald, zijn wij dan ook van mening dat de verantwoordelijkheid m.b.t. de veiligheid van het materiaal zeker bij de club ligt. Daarom is het tijdig treffen van nodige veiligheidsmaatregelen van wezenlijk belang. Het is erg belangrijk om goed af te stemmen wie er binnen de vereniging verantwoordelijk is voor het materiaal/ onderhoud en waar de problemen, schades of mankementen gemeld moeten worden. Om ongelukken (en de aansprakelijkheid hiervoor) te voorkomen adviseren wij om te zorgen voor een gedegen veiligheidsbeleid. Zorg voor voldoende toezicht op de veiligheid op uw sportpark en maak een goede inschatting van de mogelijke risico’s.


Checklist

Om zelf een inschatting te maken over hoe veilig uw sportpark nu eigenlijk is, hebben wij een checklist opgesteld die u helpt inzicht te krijgen in het veilig gebruiken van sportproducten. 

CHECKLIST

JUIST

 ONJUIST

Er staan geen stenen dug-outs op het sportpark.

           


De verplaatsbare doelen vanaf 5x2mtr zijn tijdens het spelen verankerd of verzwaard.


   

De doelen worden vastgezet op het moment dat ze niet gebruikt worden.De doelen vanaf 5x2mtr zijn voorzien van transportwielen/ draagbeugels en kunnen gemakkelijk en veilig worden verplaatst.Er staan geen doelen voorzien van stalen nethaken.Er staan geen doelen waarbij er lasnaden zijn gescheurd.Er is binnen de club iemand verantwoordelijk gemaakt voor het materiaal/ onderhoud.Er staan geen geboute doelen waarbij er bouten missen.Wanneer er geen activiteiten gepland staan is het sportpark permanent afgesloten.Er wordt periodiek onderhoud uitgevoerd aan de inrichtingsmaterialen. 


*Download hier het formulier.

Heeft u alle stellingen met een JUIST  beantwoord dan zijn wij van mening dat uw sportpark als 'VEILIG' beschouwd kan worden. Wanneer u  één of meerdere stellingen met ONJUIST hebt beantwoord dan is uw sportpark 'NIET VEILIG' en adviseren wij om z.s.m. in actie te komen. Vindt u het lastig om te beoordelen in hoeverre uw sportpark nu veilig is of niet? Wij komen graag bij u langs om geheel gratis onze veiligheidsscan uit te voeren en u vrijblijvend te adviseren over mogelijke oplossingen.


ERMA Sport - 'VEILIGHEIDSCAN'

Natuurlijk is het lastig voor een vereniging om te beoordelen in hoeverre een sportpark nu geheel veilig is of niet. In het kader van veiligheid op sportvelden biedt ERMA Sport clubs die nu nog in het bezit zijn van een onveilig sportmateriaal de mogelijkheid om deze tegen bepaalde voorwaarden om te ruilen voor veilig sportmateriaal. Wij komen graag bij u langs om gratis onze 'VEILIGHEIDSCAN' uit te voeren en u geheel vrijblijvend te voorzien van onze adviezen. Help ons om samen de veiligheid op sportvelden in Nederland te verbeteren en zet vandaag nog de eerste stap! 

3. ADVIEZEN OM UW SPORTPARK VEILIGER TE MAKEN

Het veilig gebruiken van voetbaldoelen is voor iedereen van belang. Ook het correct vastzetten van dug-outs vormt een belangrijk aspect voor de veiligheid. Hieronder enkele belangrijke adviezen.

Verzwaring en verankering van doelen

Verankering van dug-outs

Verplaatsbare doelen

Om het omkiepen van doelen tegen te gaan wordt geadviseerd verplaatsbare doelen te verankeren of om de doelen te voorzien van verzwaring. Een andere optie is om mobiele doelverzwaarders toe te passen.Uit de praktijk blijkt dat het voorkomt dat dug-outs op tegels, betonbandjes of te lichte poeren worden vastgezet. Het correct vastzetten van dug-outs vormt een belangrijk aspect omtrent de veiligheid op sportparken. Wanneer een dug-out niet goed verankerd is, kan een dug-out bij krachtige wind zelfs omwaaien. 

Het probleem met verplaatsbare doelen is dat ze vaak te zwaar zijn voor de gebruiker om het doel zonder hulpmiddelen te verplaatsen. Het gevolg ervan is dat men gaat slepen en trekken aan het doel waardoor er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan en wat de kans op schade aan het doel verhoogt. 

Kritische noot

Uit de praktijk blijkt dat verankeringsets en/of mobiele doelverzwaarders niet of verkeerd gebruikt worden. Ook doelen met geintegreerde verzwaring kunnen gevaarlijke situaties opleveren op het moment dat er met het doel gesleept wordt of deze op een verkeerde manier gebruikt wordt (bijv. bij het kantelen van zo'n doel).
Kritische noot

Bij plaatsing van dug-outs op betonplaten komt het voor dat er gekozen wordt voor een te krappe afmeting van de betonplaat waardoor de dug-outs op de rand worden vastgezet. Het gevaar hiervan is dat de randen bros zijn waardoor de bevestiging loslaat.  Daarnaast wordt er vaak niet stilgestaan bij het feit dat het gewicht van betonpoeren, tegels of betonbandjes onvoldoende is om de dug-out deugdelijk te verankeren.

Kritische noot

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van verplaatsbare (verzwaarde) doelen vanaf 2 meter hoogte dan zijn transportwielen een must. Bij het tillen en slepen van een doel zonder transportwielen bestaat de kans dat het doel niet zorgvuldig neer wordt gezet. Er kunnen niet alleen lasscheuren ontstaan, maar er kunnen bij het omvallen van het doel ook personen letselschade oplopen. 


Advies

Bovengenoemde kritische kanttekeningen zijn naar onze mening weg te nemen mits het juist toegepast wordt. Om niets aan het toeval over te laten zou je kunnen kiezen voor wegdraaidoelen.  Deze doelen bieden een permanente en veilige oplossing.*

Advies

ERMA Sport heeft een unieke manier van het verankeren van dug-outs, namelijk door ze te plaatsen op grondbuizen. Het is een milieuvriendelijke, snelle, nette en veilige manier om dug-outs langs sportvelden te plaatsen. De grondbuizen worden met speciaal gereedschap de grond in getrilt. Op deze manier staan de grondbuizen stabiel in de grond. Dit is naar ons idee de meest deugdelijke manier van het monteren van dug-outs. *

Advies

Gebruik altijd transportwielen of andere hulpmiddelen voor het veilig verplaatsen van doelen vanaf 2 meter hoogte. Men hoeft hierdoor niet meer te trekken, tillen en slepen met het doel wat zowel de veiligheid alsmede de duurzaamheid van het doel ten goede komt. 

* Let op: de  hier gegeven adviezen zijn geen regels/ normeringen. Deze adviezen komen voort uit onze eigen zienswijze over deze materie. 

Verzwaring en verankering van doelen

Om het omkiepen van doelen tegen te gaan wordt geadviseerd verplaatsbare doelen te verankeren of om de doelen te voorzien van verzwaring. Een andere optie is om mobiele doelverzwaarders toe te passen. Om niets aan het toeval over te laten zou je kunnen kiezen voor wegdraaidoelen.  Deze doelen bieden een permanente en veilige oplossing.*


Verankering van dug-outs

Uit de praktijk blijkt dat het voorkomt dat dug-outs op tegels, betonbandjes of te lichte poeren worden vastgezet. Het correct vastzetten van dug-outs vormt een belangrijk aspect omtrent de veiligheid op sportparken. ERMA Sport heeft een unieke manier van het verankeren van dug-outs, namelijk door ze te plaatsen op grondbuizen. Het is een milieuvriendelijke, snelle, nette en veilige manier om dug-outs langs sportvelden te plaatsen. De grondbuizen worden met speciaal gereedschap de grond in getrilt. Op deze manier staan de grondbuizen stabiel in de grond. Dit is naar ons idee de meest deugdelijke manier van het monteren van dug-outs. *


Verplaatsbare doelen

Het probleem met verplaatsbare doelen is dat ze vaak te zwaar zijn voor de gebruiker om het doel zonder hulpmiddelen te verplaatsen. Het gevolg ervan is dat men gaat slepen en trekken aan het doel waardoor er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan en wat de kans op schade aan het doel verhoogt.  Gebruik altijd transportwielen of andere hulpmiddelen voor het veilig verplaatsen van doelen vanaf 2 meter hoogte. Men hoeft hierdoor niet meer te trekken, tillen en slepen met het doel wat zowel de veiligheid alsmede de duurzaamheid van het doel ten goede komt.* Let op: de  hier gegeven adviezen zijn geen regels/ normeringen. Deze adviezen komen voort uit onze eigen zienswijze over deze materie. 


4. NEN-NORMERING EN TUV-CERTIFICERING

Wij als leverancier zijn niet de partij die bepaalt wat veilig is, of niet. Wel kunnen wij onze klanten adviseren in hun keuze voor veilige producten. Zo hebben wij bijvoorbeeld TUV gecertificeerde doelen in ons assortiment.

De TUV is een keuringsinstantie die producten controleert a.d.h.v. de NEN-EN Norm die betrekking heeft op de specifieke productgroep (bijv. voetbaldoelen, hockeydoelen). Een norm is een vrijwillige afspraak tussen partijen over een product, dienst of proces. Normen zijn geen wetten, maar richtlijnen. Normen hebben een belangrijke functie. Ze bieden de betrokken partijen duidelijkheid over en vertrouwen in producten, diensten of organisaties.

NEN-EN normering

TUV certificering

NEN staat voor Normalisatie en Normen. De NEN -EN norm 748  (voetbal) en 750 (hockey) zijn documenten waarin alle veiligheidseisen staan omschreven waaraan de producten (vaste doelen, verplaatsbare senioren doelen, verplaatsbare jeugd doelen en wedstrijd hockeydoelen) moeten voldoen.

De TUV is een instantie die aan de hand van de Europese norm producten gaat testen. Zij geven hier dus mee aan dat de doelen voldoen aan de Europees gestelde regels van veiligheid. Ook de KNVB verwijst in hun regelgeving naar de Europese norm en onderschrijven deze.


Doelen met TUV-certificering

Onderstaande doelen zijn voorzien van een TUV certificering. 

Hockeydoelen met verzwaring

Vaste WK doelen

Vaste P-doelen

Verplaatsbare doelen

S-4400, S-4410, S-4420, S-4430

S-9050, S-9060

S-9010, S-9040           

S-1030, S-1036, S-1027S-1035


CE certificatie

Een dug-out biedt ruimte voor wisselspelers en technische staf om droog en beschermd te zitten  tijdens een sportwedstrijd. Om misverstanden uit de weg te helpen; het is niet mogelijk om een CE certificaat aan te leveren voor een dug-out. Deze markering is alleen van toepassing op wetgevingen waarin dit beschreven is. Een dug-out valt niet onder één van deze wetgevingen.